Thiết kế nội thất biệt thự Vinhomes Imperia – Hải Phòng

-->

T5 Phòng khách bếp view 1

T5 Phòng khách bếp view 2

T5 Phòng khách bếp view 3

T5 Phòng khách bếp view 4

T5 Phòng khách bếp view 5

T5 PN master view 1

T5 PN master view 2

T5 PN master view 3

T5 PNC CH view 1

T5 PNC CH view 2

T6 Phòng khách bếp view 1

T6 Phòng khách bếp view 2

T6 Phòng khách bếp view 3

T6 Phòng khách bếp view 4

T6 PN master view 1

T6 PN master view 2

T6 PNC CH view 1

T6 PNC CH view 2

T6 WC 1

T6 WC 2